[1]
M. K. Jochimczyk, „O kształceniu umiejętności tworzenia związków międzytekstowych uwzględniającym poszczególne etapy pracy z cudzym tekstem”, an, t. 2, nr XXII, s. 109–122, grudz. 2020.