[1]
J. Chłosta-Zielonka, „Postpamięć czy pamięć indywidualna? Doświadczenie Zagłady zobrazowane w reportażu Agaty Tuszyńskiej pt. «Bagaż osobisty po marcu»”, an, t. 2, nr XXII, s. 123–136, grudz. 2020.