[1]
A. Stawecka-Kotuła, „Stopień pasywizacji tekstów prawniczych w oryginale i w przekładzie. Analiza kontrastywna angielsko-francusko-polska”, an, t. 2, nr XXII, s. 187–198, grudz. 2020.