[1]
J. Orzechowska, „Słownik psychologiczno-lingwistyczny «Zmysły, emocje i przymiotniki języka rosyjskiego» – nowe narzędzie w pracy tłumacza”, an, t. 2, nr XXII, s. 199–208, grudz. 2020.