[1]
B. Tarnowska, „Obraz kaukaskich rzek w poezji Tadeusza Łady-Zabłockiego”, an, t. 2, nr XXIII, s. 147–162, wrz. 2021.