[1]
A. Filinowicz, „LITEWSKI RDZEŃ VAR- W NAZWACH TERENOWYCH SOKÓLSZCZYZNY”, an, t. 2, nr XVIII, s. 113–118, grudz. 2016.