[1]
K. Grabowska, „POLONIZMY LEKSYKALNE W WYBRANYCH LATOPISACH BIAŁORUSKO-LITEWSKICH”, an, t. 2, nr XVI, s. 25–35, grudz. 2014.