[1]
T. Graczykowska, „UWAGI O JĘZYKU PROPAGANDY POLITYCZNEJ W PRASIE POLSKOJĘZYCZNEJ WYDAWANEJ W ZSRR W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM (NA PRZYKŁADZIE «TRYBUNY RADZIECKIEJ»)”, an, t. 2, nr XVI, s. 37–46, grudz. 2014.