[1]
M. Makowska, „JAK POKAZAĆ LEK? OPAKOWANIA LEKÓW JAKO PŁASZCZYZNY WIZUALNE”, an, t. 2, nr XVI, s. 75–86, grudz. 2014.