[1]
P. Witczak, „ANDRZEJ NIEMOJEWSKI I MICHAIŁ ARCYBASZEW WOBEC REWOLUCJI 1905 R”., an, t. 2, nr XVI, s. 175–184, grudz. 2014.