[1]
A. Sakowicz, „ЧАСАВА-ПРАСТОРАВЫ КАНТЫНУУМ У АПОВЕСЦІ АЛЯКСЕЯ КАРПЮКА «БЕЛАЯ ДАМА»”, an, t. 2, nr XVI, s. 211–220, grudz. 2014.