Nawacka, J. „DERYWATY CZASOWNIKOWE OKREŚLAJĄCE MIŁOŚĆ, EROTYKĘ I SEKS WE WSPÓŁCZESNYM ROSYJSKIM ŻARGONIE MŁODZIEŻOWYM”. Acta Neophilologica, nr XI, grudzień 2009, s. 27-34, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1274.