Piotrowska-Mazurowska, M. „DERYWATY RZECZOWNIKOWE WE WSPÓŁCZESNYM ROSYJSKIM ŻARGONIE NARKOMANÓW”. Acta Neophilologica, nr XI, s. 35-44, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1276.