Ковбасенко, Ю. „Л1ТЕРАТУРА ПОСТМОДЕРН13МУ: ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТУ”. Acta Neophilologica, nr XI, grudzień 2009, s. 45-67, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1277.