Smorczewska, H. „O POEZJI RELIGIJNEJ WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEGO BAROKU”. Acta Neophilologica, nr IV, grudzień 2002, s. 35-43, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1458.