Sobczak, J. „POSTAĆ GRISZKI RASPUTINA W ŚWIETLE OSTATNICH PUBLIKACJI HISTORYCZNYCH”. Acta Neophilologica, nr IV, grudzień 2002, s. 99-111, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1464.