Grabarczyk, Z. „CELE I ZADANIA WSPÓLNOTY JĘZYKOWEJ”. Acta Neophilologica, t. 1, nr V, grudzień 2003, s. 43-54, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1480.