Sarnowski, M. „O MOŻLIWOŚCIACH PARCELACJI PRZESTRZENI KOMUNIKACJI NEGATYWNEJ W JĘZYKU POLSKIM”. Acta Neophilologica, t. 1, nr V, grudzień 2003, s. 117-2, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1488.