Bartoszewicz, A. „Niepoznane Formacje Rosyjskie Typu побольше, побыстрее”. Acta Neophilologica, nr III, grudzień 2001, s. 5-10, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1547.