Popiel-Machnicki, W. „Świat Przedstawiony W imażynistycznej Poezji Siergieja Jesienina”. Acta Neophilologica, nr III, grudzień 2001, s. 239-48, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1583.