Kozak, B. „KIM JEST AMFINOGEN KRYŻANOWSKI – TAJEMNICZY MNICH Z SATYRY SYMEONA Z POŁOCKA”. Acta Neophilologica, t. 1, nr XXI, czerwiec 2019, s. 69-79, doi:10.31648/an.4363.