Raspapou, A. „GRA Z GATUNKIEM JAKO SPOSÓB PRZEZWYCIĘŻENIA KRYZYSU TRADYCYJNYCH FORM W LITERATURZE BIAŁORUSKIEJ (NA PODSTAWIE DZIENNIKA FACEBOOKOWEGO RADZIWA «PRUDOK» ANDRUSIA HORWATA)”. Acta Neophilologica, t. 1, nr XXI, czerwiec 2019, s. 79-85, doi:10.31648/an.4364.