Woch, J. „Specyfika Semantyczna czasowników Z Przyrostkiem -ну-/-Ną- W języku Rosyjskim I Polskim”. Acta Neophilologica, t. 1, nr XXII, czerwiec 2020, s. 45-54, doi:10.31648/an.5216.