Gładkowska, D. „Transmedialne Losy Wybranych fragmentów XVI- I XVII-Wiecznej Poezji I Prozy Johna Donne’a Jako Ilustracja społecznej użyteczności śmiechu”. Acta Neophilologica, t. 1, nr XXII, czerwiec 2020, s. 113-26, doi:10.31648/an.5222.