Nawacka, J. „Językowy Obraz miłości W ujęciu Translatorycznym (na Podstawie «Zbrodni I kary» Fiodora Dostojewskiego)”. Acta Neophilologica, t. 1, nr XXII, czerwiec 2020, s. 127-48, doi:10.31648/an.5223.