Toczyńska-Pęksa, A. „Motyw Wspomnień W późnej Liryce Piotra Wiaziemskiego”. Acta Neophilologica, t. 2, nr XXII, grudzień 2020, s. 151-60, doi:10.31648/an.5592.