Tarnowska, B. „Obraz Kaukaskich Rzek W Poezji Tadeusza Łady-Zabłockiego”. Acta Neophilologica, t. 2, nr XXIII, wrzesień 2021, s. 147-62, doi:10.31648/an.6662.