Filinowicz, A. „LITEWSKI RDZEŃ VAR- W NAZWACH TERENOWYCH SOKÓLSZCZYZNY”. Acta Neophilologica, t. 2, nr XVIII, grudzień 2016, s. 113-8, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/697.