Pluskota, T. „WPŁYW JĘZYKA URZĘDOWEGO NA SYSTEM NAZEWNICZY MIESZKAŃCÓW PARAFII PRAWOSŁAWNEJ W BIAŁOWIEŻY NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU ORAZ W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM (NA PODSTAWIE ZAPISÓW W KSIĘGACH METRYKALNYCH)”. Acta Neophilologica, t. 2, nr XVII, grudzień 2015, s. 53-59, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/755.