Graczykowska, T. „UWAGI O JĘZYKU PROPAGANDY POLITYCZNEJ W PRASIE POLSKOJĘZYCZNEJ WYDAWANEJ W ZSRR W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM (NA PRZYKŁADZIE «TRYBUNY RADZIECKIEJ»)”. Acta Neophilologica, t. 2, nr XVI, grudzień 2014, s. 37-46, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/773.