[1]
Czetyrba-Piszczako, M. 2018. Ukraińskie frazeologizmy w polskim przekładzie Piotra Kuprysia Eneidy Iwana Kotlarewskiego. Acta Polono-Ruthenica. 3, XXII (paź. 2018), 109–121. DOI:https://doi.org/10.31648/apr.1252.