[1]
Olechno-Wasiluk, J. 2018. Multimedialny słownik lingworealioznawczy – nowe narzędzie w lingwokulturologii stosowanej. Acta Polono-Ruthenica. 2, XXII (paź. 2018), 79–88. DOI:https://doi.org/10.31648/apr.1326.