[1]
Borys, I. 2018. Percepcja przyrody w sonecie Stepy akermańskie Adama Mickiewicza i jego przekładach na język rosyjski. Acta Polono-Ruthenica. 2, XXII (paź. 2018), 91–101. DOI:https://doi.org/10.31648/apr.1327.