[1]
Czetyrba-Piszczako, M. 2018. Przegląd literatury ukraińskiej w przekładach na język polski po 1989 roku. Acta Polono-Ruthenica. 2, XXII (paź. 2018), 103116. DOI:https://doi.org/10.31648/apr.1328.