[1]
Tołkaczewski, F. 2018. Okazjonalizmy Wasilija Szukszyna w przekładzie na język polski. Acta Polono-Ruthenica. 2, XXII (paź. 2018), 135–146. DOI:https://doi.org/10.31648/apr.1331.