[1]
Brzezińska, M. 2015. Rosja w polskim filmie dokumentalnym na przykładzie projektu Rosja–Polska. Nowe spojrzenie. Acta Polono-Ruthenica. 1, XX (grudz. 2015), 17–23.