[1]
Kramar, R. 2018. Strategie władz wobec ustnej twórczości ludowej w okresie stalinowskim (na materiałach ukraińskich). Acta Polono-Ruthenica. 1, XX (paź. 2018), 55–65.