[1]
Popiel-Machnicki, W. 2018. Obraz współczesnej Polski w refleksji literackiej Wiktora Jerofiejewa. Acta Polono-Ruthenica. 1, XX (paź. 2018), 113–120.