[1]
Mordań, M. 2018. Czy nadawane współcześnie „stare” imiona prawosławne zawsze są zamierzonym przejawem powrotu do tradycji?. Acta Polono-Ruthenica. 1, XIX (paź. 2018), 51–65.