[1]
Pluskota, T. 2018. Nazwy zawodów oraz stanowisk świeckich i kościelnych w toponimach dzierżawczych na dawnych Kresach południowo-wschodnich w wiekach XVI-XIX. Acta Polono-Ruthenica. 1, XIX (paź. 2018), 65–75.