[1]
Rudyk, A. 2018. Rosyjskie odpowiedniki przekładowe polskiego predykatywu trzeba. Acta Polono-Ruthenica. 1, XIX (paź. 2018), 78–87.