[1]
Stec, W. 2018. Metafora w nazewnictwie roślinnym: polskie i rosyjskie nazwy roślin leczniczych motywowane nazwami ze świata zwierząt. Acta Polono-Ruthenica. 1, XIX (paź. 2018), 99–115.