[1]
Grącka, M. 2018. Myśl narodnicka a polski ruch niepodległościowy. Powstanie styczniowe w prozie Nikołaja N. Złatowratskiego. Acta Polono-Ruthenica. 1, XIX (paź. 2018), 161–174.