[1]
Kaźmierczyk, Z. 2018. Wschodnia świadomość zła według Miłosza. Acta Polono-Ruthenica. 1, XXI (paź. 2018), 175–183.