[1]
Ksenicz, A. 2018. Jerzy Harasymowicz - poeta pogranicza. Acta Polono-Ruthenica. 1, XIX (paź. 2018), 185–193.