[1]
Mocarz-Kleindienst, M. 2018. Inność kulturowa w reportażach Ryszarda Kapuścińskiego i ich rosyjskich przekładach. Acta Polono-Ruthenica. 1, XIX (paź. 2018), 217–224.