[1]
NDiaye, I.A. 2018. Koncept śmierć w poezji emigracyjnej Nadieżdy Teffi. Acta Polono-Ruthenica. 1, XIX (paź. 2018), 225–235.