[1]
Stryjakowska, A. 2018. Wschód porwany? Obraz westernizującej się Polski w eseistyce Wiktora Jerofiejewa i Andrzeja Stasiuka. Acta Polono-Ruthenica. 1, XIX (paź. 2018), 269–279.