[1]
Mazurek, H. 2018. Konfrontacje rosyjsko-polskie w dramatach Gabrieli Zapolskiej. Acta Polono-Ruthenica. 1, XIX (paź. 2018), 111–118.