[1]
Akimowa, T. 2012. Dialog Wielkiej księżnej Katarzyny Aleksejewny z anonimowym polskim autorem o miejscu i roli kobiety w społeczeństwie: problematyka funkcjonowania anegdoty w twórczości Katarzyny II. Acta Polono-Ruthenica. 1, XVII (grudz. 2012), 7–17.